پلاس کاهگل (کاهگل ضد آب)

180,000 

شکل ظاهری کاهگل مصنوعی: مایع خمیری.

تنوع رنگ: در رنگ‌های مختلف بنابر سفارش مشتری.

زمان خشک شدن سطحی: حدود یک ساعت.

زمان خشک شدن نهایی: حدود یک روز.

آب بندی کاهگل
آب بندی آب نما
آب بندی گچ
مواد آب بندی نانو
آب بندی سرویس بهداشتی کاهگلی
آب بندی نمای ساختمان کاهگلی
آب بندی نمای ساختمان گچی
آب بندی ملات گچی
آب بندی ملات کاهگلی